УМЕНИЯ, ТРЕНИРАНИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАНЯТИЯТА

  • Изслушване и запаметяване – всяка импровизация се гради върху общия принос на участниците. Уменията за изслушване са основни и жизнено важни за общия успех, ето защо на тях се отделя най-много време. Само с успешно изслушване на идеите на останалите, можем да създадем нещо интересно.
  • Работа в екип – дори най-ловкият актьор не би се справил без добро партньорство. В импровизираните комедийни сцени общият принос е решаващ. Егоизмът и желанието да се налагаш не позволяват да се родят и да разцъфнат общите идеи. Само с изслушване и приемане приноса на останалите, можем да представим блестящо представление.
  • Сценично поведение – това, което става на сцената, пред всевиждащите очи на публиката, е съвсем различно от общуването в тесен, приятелски кръг. Без необходимата подготовка, притеснението си казва думата и рядко можем да покажем всичко, на което сме способни. С укрепване на характера и увереност в силните ни страни, сцената малко по малко се превръща в наш дом.
  • Адаптивност – театърът не е истинският живот, но има своя реалност, която най-често е неочаквана. Неумението да се пуснем по течението, желанието да държим всичко винаги под контрол изцежда не само нас, но и партньорите ни. Спонтанната, мигновена реакция съчетана със спокойна увереност превръщат в празник дори най-неочакваните ситуации.
  • Бърза асоциативна мисъл – Комедията се ражда от неочакваното, от събирането на привидно несъвместими неща. Колкото по-внимателно слушаме останалите, толкова повече несъвместими идеи можем да слеем в низ от хумористични ситуации и реплики.
  • Богата палитра от емоционални реакции – Въздействащият театър изважда наяве сблъсък на ценности, характери, емоционални състояния, реалности. Тези артисти, коити развият способност за превъплъщаване в цветни образи, имащи качества, недостатъци и автентични реакции, ще се радват на аплодисментите на публиката.

ОЩЕ

  • Свободата на действие в импровизацията има благотворно въздействие върху личностните качества и уменията за общуване.
  • Разнообразието на сюжети, образи и теми обогатява общата култура.